Workshop2013Beta::Projects


Workshop2013beta::Parametric Grid Structures

Tutors: Pablo Baquero, Effimia Giannopoulou.
Participants: Ioulia Eleftheriadou, Lora Papasotiriou, Evina Giouri, Panagiotis Pallis, Konstantina Iakovou, Stelios Christanis, Kalliopi Valsamidou.

,